Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Päihdepalvelujen kehittäminen

Päihdepalvelujen kehittämisen projekti on käynnistynyt maaliskuun 2022 lopussa. Projektissa jatketaan mielenterveys- ja päihdepotilaan palvelukokonaisuuden ja palveluketjujen kehittämistä. Tavoitteena on päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen ja monialaisen toiminnan kehittäminen. Kehittämistyön perustaksi projektissa kootaan nykytilakuvaus Varsinais-Suomen päihdepalveluista.

Päihdepalvelut ovat nykyisellään varsin hajanainen kokonaisuus ja erot kuntien välillä ovat suuret. Tavoitteena on tunnistaa sote-keskuksiin tulevien päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuus, lisätä päihdetyön osaamista kaikissa sote-palveluissa ja varmistaa saavutettavammat ja oikea-aikaiset palvelut. Projektissa kartoitetaan myös päihdetyön sähköisiä ja digitaalisia palvelumahdollisuuksia.

Projekti toimii yhteistyössä työikäisten sosiaalipalveluiden kehittämisohjelman, asiakas- ja palveluohjauksen ja psykososiaalisten palveluiden kehittämisen kanssa. Yhteisenä haasteena on tunnistaa paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat ja luoda monialaiseen yhteistyöhön ja asiakasohjaukseen perustuvia palvelumalleja.

Lisätiedot:
Niina Jalo
Projekipäällikkö
Päihdepalvelujen kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
Turun kaupunki
niina.jalo@turku.fi
Puh. 040 63 83 672

 

 

Asiasanat: tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus , kehittäminen , mielenterveys- ja päihdepalvelut