Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Lue lisää kehitystyöstä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut

Tavoitteena on, että asiakkaan tarvitsemat palvelut muodostavat yhdessä eheän palvelupolun ja -kokonaisuuden riippumatta siitä, mikä organisaatio palveluja tuottaa. Lopputuloksena tulisi olla nykyistä yhtenäisemmät toimintatavat, joilla voitaisiin varmistaa myös asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisempi asema palveluiden piirissä.

Keskeistä on saada parannettua mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta eri kohderyhmille, saada yhdenmukaistettua palveluja ja vahvistettua ennaltaehkäiseviä palveluja, jotta apua saisi ajoissa peruspalveluissa. Tähän kytkeytyvät tiiviisti aikuisten sosiaalipalvelut. Vammaispalvelujen osalta huomiota kiinnitetään erityisesti palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Keskeisiä työkaluja ovat VS:n kuntien ja kuntayhtymien yhteiset kehittämishankkeet, kuten Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistushanke. Varsinais-Suomessa on käynnissä myös muuta mielenterveys- ja työikäisten sosiaalipalveluja sekä päihde- ja vammaispalveluja kehittävää työtä. Oman työn ohella sekä hankkeiden ja projektien avulla tehtävällä työllä toimeenpannaan yhteisesti todettuja tavoitteita.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Yhteystiedot:

Mikko Pakarinen
Sosiaali- ja terveysjohtaja / Kaarinan kaupunki
alueellisen työryhmän pj.
mikko.pakarinen@kaarina.fi
Puh. 050 5129 270

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut –alueellinen työryhmä:

 • Heikkilä Jyrki, psykoosien vastuualueen johtaja, psykiatria, VSSHP
 • Hietala Sari, asumispalvelujen johtaja, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
 • Kallio Kristian, ylilääkäri, Naantali
 • Kiviluoto Jenni, Varsinais-Suomen TYP-johtaja, Turku
 • Lehto Elina, sosiaalityöntekijä, Raisio
 • Oksanen Pasi, kehittämispäällikkö, Turku
 • Pakarinen Mikko, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kaarina
 • Rasinkangas Jarkko, erikoistutkija, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
 • Reiman Katja, kehityspäällikkö, Rikosseuraamuslaitos
 • Saarenmaa Marjo, johtava ylihoitaja, psykiatrian toimialue, VSSHP
 • Salo Petri, asiantuntijalääkäri, Turku
 • Santalahti Ville, suunnittelija, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab
 • Sundell Ulriika, ylilääkäri, Kaarina
 • Virenius Suvi, ylihoitaja, mielialahäiriövastuualue, VSSHP