Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte)

Lue lisää HYTE:stä

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden ehkäisy (HYTE)

Mitä hyte on?

Hytellä tarkoitetaan työtä, jolla kavennetaan väestöryhmien hyvinvointi- ja terveyseroja. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Myös mielenterveyden vahvistaminen ja sairauksien, tapaturmien, osattomuuden sekä syrjäytymisen ehkäisy kuuluvat hyte-työhön. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyte-työn kohdentamista niin yksilöihin, väestöön, yhteisöihin kuin elinympäristöön. Hyte on luonteeltaan laaja-alaista ja poikkihallinnollista toimintaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä ja sisällöistä säädetään lukuisissa voimassaolevissa laeissa (mm. kuntalaki, terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki) ja se on vahvasti määritelty osaksi eduskunnan käsittelyssä olevia sote-lakiluonnoksia. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 linjataan myös valtioneuvoston periaatepäätöksellä.

Miksi hyteä tarvitaan?

Sote-palveluiden näkökulmasta hyte-työllä pyritään vaikuttamaan korjaavien sote-palveluiden tarpeeseen ja käyttöön vähentävästi. Enemmän hyteä = vähemmän sotea. Puuttumalla juurisyihin ja vahvistamalla ehkäisevää työtä, voidaan oleellisesti vaikuttaa väestön terveys- ja hyvinvointipuutteiden syntymiseen.

Hyte järjestämissuunnitelmassa

Kuntajohtajakokous päätti laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kattamaan hyvin-voinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden ja nimitti alueellisen hyte-työryhmän koostamaan hyte-toimenpidesuunnitelman osaksi järjestämissuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelman hyte-toimenpideosio toimii samalla Varsinais-Suomen alueellisen hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosiona.

Yhteystiedot:
Karoliina Luukkainen
Erityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyte-työryhmä, pj
karoliina.luukkainen@turku.fi
Puh. 050 5590 152
Turun kaupunki

Alueellinen hyte-työryhmä

  • Karoliina Luukkainen (pj), Johtava asiantuntija, Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio
  • Ville Santalahti, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Merja Männikkö, Pöytyä
  • Jan Vuorenlaakso, Uusikaupunki
  • Hanna Inkeroinen, Kaarina
  • Paula Sundqvist, Parainen
  • Hilpi Tanska, Salo
  • Maarit Luukkaa, Turku
  • Minna Pohjola, VSSHP
  • Linda Dalbom, AVI
  • Minna Rosendahl, Sote-järjestöjen neuvottelukunta
  • Tino-Taneli Tanttu, Liiku ry
  • Tuula Oksanen, Itä-Suomen yliopisto
  • Mari Kangasniemi, Turun yliopisto

Lisäksi kokouksiin osallistuvat alatyöryhmien puheenjohtajat (Osallisuus: Anri Niskala, osallisuuden erityisasi-antuntija, Turun kaupunki, EPT: Niina Jalo, suunnittelija Turun kaupunki, Ravitsemus: Soile Ruottinen, ravit-semusterapeutti Salon kaupunki, liikunta: Minna Lainio-Peltola, erityisasiantuntija Turun kaupunki, elintapa-ohjaus: Linda Dalbom, suunnittelija VSSHP, Kulttuurihyvinvointi: Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija Turun AMK, Järjestöt: Minna Rosendahl, aluejohtaja JärjestöSote 113-hanke)

Lue lisää Yliopiston blogista: Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa.

Tilaisuuksien materiaaleja

Hyte – yhteinen tehtävämme 5.5.

Karoliina Luukkainen, HVA: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella ja yhteistyö kuntien kanssa (pdf)

Maarit Luukkaa, Turun kaupunki: Kuntaesimerkki. Hyte-työ kunnissa ja varautuminen sote-exitiin (pdf)

Jan Vuorenlaakso, Uusikaupunki: Kuntaesimerkki. Hyte-työ kunnissa ja varautuminen sote-exitiin (pdf)

Ville Santalahti_Rahoituksellinen kannustin kunnille_Hyte-kerroin (pdf)

Linda Dalbom, AVI: Avin valvonnan painopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (pdf)

Katso tilaisuuden tallenne. Tallenne on nähtävissä kahden viikon ajan.

Asiasanat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , hyvinvointialue