Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Lue lisää HYTE:stä

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden ehkäisy (HYTE)

Mitä hyte on?

Hytellä tarkoitetaan työtä, jolla kavennetaan väestöryhmien hyvinvointi- ja terveyseroja. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Myös mielenterveyden vahvistaminen ja sairauksien, tapaturmien, osattomuuden sekä syrjäytymisen ehkäisy kuuluvat hyte-työhön. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyte-työn kohdentamista niin yksilöihin, väestöön, yhteisöihin kuin elinympäristöön. Hyte on luonteeltaan laaja-alaista ja poikkihallinnollista toimintaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä ja sisällöistä säädetään lukuisissa voimassaolevissa laeissa (mm. kuntalaki, terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki) ja se on vahvasti määritelty osaksi eduskunnan käsittelyssä olevia sote-lakiluonnoksia. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 linjataan myös valtioneuvoston periaatepäätöksellä.

Miksi hyteä tarvitaan?

Sote-palveluiden näkökulmasta hyte-työllä pyritään vaikuttamaan korjaavien sote-palveluiden tarpeeseen ja käyttöön vähentävästi. Enemmän hyteä = vähemmän sotea. Puuttumalla juurisyihin ja vahvistamalla ehkäisevää työtä, voidaan oleellisesti vaikuttaa väestön terveys- ja hyvinvointipuutteiden syntymiseen.

Hyte järjestämissuunnitelmassa

Kuntajohtajakokous päätti laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kattamaan hyvin-voinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden ja nimitti alueellisen hyte-työryhmän koostamaan hyte-toimenpidesuunnitelman osaksi järjestämissuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelman hyte-toimenpideosio toimii samalla Varsinais-Suomen alueellisen hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosiona.

Yhteystiedot:
Karoliina Luukkainen
Erityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyte-työryhmä, pj
karoliina.luukkainen@turku.fi
Puh. 050 5590 152
Turun kaupunki

Alueellinen hyte-työryhmä

 • Karoliina Luukkainen, erityisasiantuntija, Turun kaupunki, (pj)
 • Ville Santalahti, suunnittelija, Vasso
 • Merja Männikkö, terveyden edistämisen yhdyshenkilö, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä
 • Jan Vuorenlaakso, hyvinvointijohtaja, Uusikaupunki
 • Hanna Inkeroinen, hyvinvointikoordinaattori, Kaarinan kaupunki
 • Paula Sundqvist, hyvinvointikoordinaattori, Paraisten kaupunki
 • Jukka Läärä, kehittämispäällikkö, Liiku ry
 • Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP
 • Linda Dalbom, suunnittelija, VSSHP
 • Minna Rosendahl, aluejohtaja, JärjestöSote113 –hanke/järjestöneuvottelukunta
 • Anne Taulu, ylitarkastaja, AVI
 • Tuula Oksanen, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Mari Kangasniemi, dosentti, Turun yliopisto

Lisäksi kokouksiin osallistuvat alatyöryhmien puheenjohtajat (Osallisuus: Anri Niskala, osallisuuden erityisasi-antuntija, Turun kaupunki, EPT: Niina Jalo, suunnittelija Turun kaupunki, Ravitsemus: Soile Ruottinen, ravit-semusterapeutti Salon kaupunki, liikunta: Minna Lainio-Peltola, erityisasiantuntija Turun kaupunki, elintapa-ohjaus: Linda Dalbom, suunnittelija VSSHP, Kulttuurihyvinvointi: Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija Turun AMK, Järjestöt: Minna Rosendahl, aluejohtaja JärjestöSote 113-hanke)

Lue lisää Yliopiston blogista: Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa.