Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Lasten ja nuorten matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen

Oppilashuollon osaamista ja toimivia käytäntöjä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien kohtaamisessa ja hoitamisessa vahvistetaan.

Työn tueksi järjestetään esimerkiksi yhteistä menetelmäkoulutusta kognitiiviseen lyhytterapiaan. Lisäksi kehitetään joustavia konsultaatiokeinoja perustason tueksi niin Varsinais-Suomessa kuin koko Länsi-Suomen alueella.

Hankkeella kasvatetaan perustason palvelujen kykyä vastata lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhaisvaiheen hoitoon. Lisäksi hankkeeseen palkataan ns. jononpurkutiimi. Tiimin tehtävänä on auttaa perustason yksiköitä organisoimaan toimintaansa ja ohjaamaan asiakasvirtoja tehokkaasti siten, että palvelujen saatavuus paranee.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Hanke on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja LAPE-muutosohjelmaa. Vastuullisena koordinoijana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorten psykiatrian vastuualue.

Yhteystiedot:
Mia Oksa
projektipäällikkö
Puh. 050 5740521
mia.oksa@tyks.fi

Kim Kronström
ylilääkäri
Puh. 050 3048 264
kim.kronstrom@tyks.fi

Asiasanat: lasten nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke