Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto -toimintamalli

Valtioneuvoston asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338) tarkoituksena on varmistaa, että terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja sekä yksilöiden että väestön tarpeet huomioon ottavia.

Suun terveydenhuollosta asetuksessa säädetään

 • suun terveystarkastusten sisällöstä
 • suun terveystarkastuksen tekijästä
 • lasten ja nuorten ikäluokista, joihin kuuluville kaikille on tehtävä suun määräaikaistarkastus sekä
 • korkean suusairauksiin sairastumisriskin lapsille ja nuorille järjestettävästä tehostetusta ehkäisevästä toiminnasta ja yksilöllisesti määritellyistä terveystarkastuksista.

Asetuksesta huolimatta alueen terveyskeskusten suun terveydenhuolloissa lasten ja nuorten terveystarkastukset olivat muotoutuneet erilaisiksi. Vuoden 2018 alussa päätettiin yhtenäistää käytännöt ja laatia uusi toimintamalli, joka täyttää asetuksen vaatimukset ja on perusteltavissa hammaslääketieteellisillä terveyshyödyillä.

Uusi toimintamalli ohjeineen valmistui vuoden 2018 aikana. Mallissa painotetaan suusairauksien ennaltaehkäisyä, jotta sairauksien ilmaantuvuus ja hoitoa vaativien palveluiden tarve vähenisivät. Mallissa lapset ja nuoret segmentoidaan suusairauksien sairastumisriskin perusteella kolmeen luokkaan. Segmentointi perustuu mm. Käypä hoito -suosituksiin.

Toimintamallin käyttöönotto on aloitettu. Mallia kehitetään edelleen arviointien pohjalta mm. kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja sähköisen asioinnin hyödyntämiseksi. Yhteistyön tehostaminen erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja terveyden edistämisen kanssa on suunnitteluvaiheessa.

Yhteystiedot:
Riitta Söderlund
Suun terveydenhuollon vastuuvalmistelija EHL, FM
riitta.soderlund@fimnet.fi
Puh. 040 5434 681

Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto -työryhmä:

 • Projektiryhmä pj ja vastuuhenkilö: Marina Merne-Grafström (Turku)
 • Haapanen Helena (Uudenkaupungin yhteistoiminta-alue)
 • Havia Leila (Somero)
 • Lahtinen Sari (Raisio)
 • Lamberg Satu-Maaria (Lieto)
 • Sillvan Outi (Turku)
 • Tammiala-Salonen Tuulikki (Loimaa)
 • Tiainen Raija (Loimaa)
 • Virtanen Laura (Turku)

Asiasanat: suun terveydenhuollon palvelut , muu alueellinen kehittäminen , hanke