Hyppää sisältöön

Rakenneuudistus

Länsirannikon osaamis- ja tukikeskuksen pilotointi

Länsirannikon OT-keskuspilotissa kehitetään monialaista ja verkostomaista osaamis- ja tukikeskusta. Yksikkö tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille vahvan tukiverkon ja avun erityisen vaativissa tilanteissa yhdessä perus- ja erityistason kanssa.

OT-keskuspilotin ensisijaisena tehtävänä on perustaa yksikkö lastensuojelun sijaishuollon ja psykiatrian yhteisasiakkaille. Lisäksi tehtävänä on kehittää vaativan avohuollon palveluita muun muassa perustamalla maakuntiin osaamistiimejä.

OT-keskus muodostaa niin kansallisesti kuin alueellisesti uuden kokonaisuuden lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteeseen. Yhdistelmäyksikön tavoitteena on integroida erityisen tason palveluita ja osaamista asiakkaiden kompleksisia tarpeita vastaavaksi, laadukkaaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Vaativien avopalvelujen tavoitteena on tarjota erityistä osaamista ja tukea asiakkaille sekä erityistason että perustason toimijoille.

Palveluiden mallintamisen ja muotoilun lähtökohtana on tietoon perustuva kehittämistyö. OT-keskuspilotti hyödyntää näyttöön perustuvia menetelmiä suunnittelussa ja toimintamallien pilotoinnissa.

Länsirannikon OT-keskuspilotti tarjoaa myös ammattilaisille mahdollisuuden konsultaatioihin erityisen vaativissa tilanteissa. Asiantuntijaverkostot, tutkimus ja kehittäminen mahdollistavat oppimisen ja jalkautumisen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Pilotti toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa. OT-keskuspilottia hallinnoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Länsirannikon OT-keskus on yksi viidestä kehitteillä olevasta keskuksesta ja osa STM:n koordinoimaa kansallista osaamis- ja tukiverkostoa. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kuopion ja Oulun OT-keskuksen kehittämishankkeiden kanssa.

Osa kehittämistyötä on tiivis yhteys erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka selvittävät tietoa kohderyhmästä, palveluista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Yhteistyötä tehdään mm. LANUPS-hankkeen (Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus, kumppanuudet Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto) kanssa. Hanke on ollut osa rakenneuudistuksen hankekokonaisuutta vuoden 2021, se sai jatkorahoitusta vuosille 2022 ja 2023.

Hankkeen upea loppuraportti 2021, tilannekatsaus ja näkymiä tulevaan lehtimuodossa:

OT-lehti 2021_pienempi (pdf 40 s)

Juttuja OT-pilotista:

”Kunpa joku olisi nähnyt nuoren, jolla on ongelmia eikä nuorta, joka on ongelma”

Kokemuskumppanit tuovat tärkeää kokemustietoa lastensuojelusta tulevan yhdistelmäyksikön kehittämiseen

Yhteystiedot:
Tuija Eskelinen
Projektipäällikkö
VSSHP
tuija.eskelinen@tyks.fi
Puh. 050 4401 561

Tiimi:
Saara Aho, projektikoordinaattori (VSSHP)
Mikko Hulkkonen, LAPE-palvelujen vastuuvalmistelija
Anniina Kaittila, erikoistutkija, Turun yliopisto

Asiasanat: yhteistyöaluetasoinen kehittäminen , rakenneuudistus , hanke