Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskus

Lääkkeetön unenhoidon malli (2021)

Erilaiset uniongelmat ovat yleisiä ja heikentävät hyvinvointia ja vaikuttavat negatiivisesti myös toimintakykyyn. Samaan aikaan ilmenee usein psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Tämän takia uniongelmilla on suuri kansanterveydellinen merkitys.

Unettomuuden Käypä hoito -suositusten mukaisesti pitkäkestoisen unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jonka hoito-ohjelmat soveltuvat perusterveydenhuoltoon. Käypä hoito -suositusten mukaista hoitoa ei kuitenkaan juuri ole tarjolla.

Hankkeessa on jalkautettu perusterveydenhuoltoon unikoulumalli. Unikoulumallin avulla pystytään parantamaan Käypä hoito -suositusten mukaista unettomuuden lääkkeettömän hoidon saatavuutta ja tasalaatuisuutta. Näin vaikutetaan hoidon kustannustehokkuuteen, ja se hyödyttää niin palvelujärjestelmää kuin unettomuudesta kärsiviä asiakkaitakin.

Unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallin jalkauttaminen maakuntaan etenee aluksi koulutuksilla. Kevään 2021 aikana koulutetaan unihoitaja joka terveyskeskukseen. Koulutuksen toteuttaa Turun AMK yhteistyössä TYKS Uni- ja hengityskeskuksen kanssa.

Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa on saatavilla Käypä hoito -suositusten mukaista lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa paikkakunnasta riippumatta.

Kokonaisuuden tutkimuksellinen osuus kerää tietoa mallin kautta saaduista muutoksista palvelujärjestelmässä ja potilashoidossa. Tutkimuksellisessa osiossa mukana ovat TYKS Uni- ja hengityskeskus, Turun AMK sekä VSSHP:n pth-yksikön kautta Turun yliopiston yleislääketieteen oppiala.

Elintapaohjaustyöryhmän jäsenet:

  • Marita Päivärinne /Terveyden edistämisen koordinaattori, Salo
  • Merja Männikkö/TE-yhdyshenkilö, Pöytyän kttky
  • Jaana-Sofia Saarinen /Ylihoitaja vastaanottopalvelut ja ehkäisevä terveydenhuolto, Raisio /Rusko
  • Susanna Lehtiranta/Johtava hoitaja, SOTEAKSELI
  • Hanna Kaarto/SH, moniammatillisen elintapaohjauksen kehittämisen vastuuhenkilö, Lieto
  • Sami Salminen/Johtava lääkäri, Kemiönsaari
  • Eva Antero-Jalava/ kliinisen hoitotyön asiantuntija, vastaanottopalvelut, HYTO, Turku
  • Mikaela Vuoristo, aluekoordinaattori Arkeen voimaa, HYTO, Turku
  • Taru Elo, ennaltaehkäisevän palveluyksikön esimies, Uusikaupunki

Asiasanat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , tulevaisuuden sote-keskus , hanke