Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lääkkeetön unenhoidon malli (2021)

Erilaiset uniongelmat ovat yleisiä ja heikentävät hyvinvointia ja vaikuttavat negatiivisesti myös toimintakykyyn. Samaan aikaan ilmenee usein psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Tämän takia uniongelmilla on suuri kansanterveydellinen merkitys.

Unettomuuden käypä hoito -suositusten mukaisesti pitkäkestoisen unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jonka hoito-ohjelmat soveltuvat perusterveydenhuoltoon. Käypä hoito -suositusten mukaista hoitoa ei kuitenkaan juuri ole tarjolla.

Hankkeessa on jalkautettu perusterveydenhuoltoon unikoulumalli. Unikoulumallin avulla pystytään parantamaan Käypä hoito -suositusten mukaista unettomuuden lääkkeettömän hoidon saatavuutta ja tasalaatuisuutta. Näin vaikutetaan hoidon kustannustehokkuuteen, ja se hyödyttää niin palvelujärjestelmää kuin unettomuudesta kärsiviä asiakkaitakin.

Unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallin jalkauttaminen maakuntaan eteni koulutuksilla. Kevään 2021 aikana koulutettiin unihoitaja joka terveyskeskukseen. Koulutuksen toteuttaa Turun AMK yhteistyössä TYKS Uni- ja hengityskeskuksen kanssa.

Hankkeen jälkeen Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa on saatavilla Käypä hoito -suositusten mukaista lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa paikkakunnasta riippumatta.

Kokonaisuuden tutkimuksellinen osuus keräsi tietoa mallin kautta saaduista muutoksista palvelujärjestelmässä ja potilashoidossa. Tutkimuksellisessa osiossa mukana olivat TYKS Uni- ja hengityskeskus, Turun AMK sekä VSSHP:n pth-yksikön kautta Turun yliopiston yleislääketieteen oppiala.

Asiasanat: hanke , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen , tulevaisuuden sote-keskus