Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Kiirehoidon ja päivystyksen kehittäminen

Varsinais-Suomessa julkiset suun terveydenhuollot ovat vastanneet virka-aikana oman alueensa kiire- ja päivystyspalveluista erilaisin käytännöin. Muun muassa ilmoitetut yhteydenottoajat ja hoitoon ottamisen kriteerit ovat vaihdelleet. Iltaisin ja viikonloppuisin päiväajan päivystys on järjestetty alueen kuntien yhteistyönä. Palvelut on tuotettu keskitetysti Turussa niin, että jokainen kunta on vastannut työvoiman järjestämisestä päivystykseen suhteessa väestömääräänsä. Tyksin suu- ja leukasairauksien yksikkö on vastannut yöajan suun perusterveydenhuollon päivystyksestä osana erikoisalakohtaista päivystystä.

Yhtenäisten käytäntöjen ja palveluiden laadun varmistamiseksi kiirehoidon ja päivystyksen järjestäminen vaatii kehittämistä. Myös sähköisen asioinnin mahdollisuudet on hyödynnettävä. Haasteina ovat erityisesti palveluiden laadun ja saavutettavuuden takaaminen.

Projektissa on kartoitettu kiirehoidon ja päivystyksen nykytila sekä määritelty päivystykseen ja kiirehoitoon ottamisen yhtenäiset kriteerit. Kriteerit ovat koekäytössä mm. alueen kiirehoidon palvelutarpeen määrittämistä varten.

Terveydenhuoltolailla (2010/1326) säädetään kuntien suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon järjestämisestä.

 • Arkipäivisin ilmoitettuna aikana on saatava välitön yhteys terveydenhuollon ammattihenkilöön arvion ja hoidon toteuttamiseksi lähellä potilaan asuinpaikkaa, ellei palveluiden laadun turvaaminen edellytä keskittämistä.
 • Iltaisin ja viikonloppuina päiväajan perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää.
 • Yöajan perusterveydenhuollon päivystys järjestetään osana erikoisalakohtaista päivystystä.

Yhteystiedot:
Päivi Antila
Suun terveydenhuollon vastuuvalmistelija EHL, FM
paivi.antila@soteakseli.fi

Puh. 0444357667

Suun terveydenhuollon kiirehoidon ja päivystyksen kehittäminen -työryhmä:

 • Projektiryhmä pj ja vastuuhenkilö: Päivi Antila (Perusturvakuntayhtymä Akseli)
 • Anriina Aaltonen (Kemiönsaari)
 • Kriikkula Heli (Pöytyä)
 • Merne-Grafström Marina (Turku)
 • Niemi Pälvi (Uudenkaupungin yhteistoiminta-alue)
 • Rautio Merja (VSSHP)
 • Soukka Tero (VSSHP)
 • Säteri Satu (Turku)
 • Tammiala -Salonen Tuulikki (Loimaa)
 • Turunen Aaro (VSSHP)

Asiasanat: suun terveydenhuollon palvelut , muu alueellinen kehittäminen , hanke