Hyppää sisältöön

Järjestöjen työryhmäedustukset

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä

Järjestötyön projektiryhmä

  • SIHT: Toiminnanjohtaja Minna Härmä, Lounais-Suomen neuroyhdistys, 040 0174  402, minna.harma@neurolo.fi
  • Järjestöpäällikkö, järjestöagentti Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ja Perheet keskiöön -hanke (LSKL), 045 1326 736, katja.rippstein@mll.fi
  • Toiminnanjohtaja Eeva Siivonen, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry, 040 0969 393, eeva.siivonen@itu.fi
  • Toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, 040 7150 004,  paivi.kukkonen@vapiry.fi 
  • Säätiön johtaja Katariina Pärnä, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, p. 040 8614 855, katariina.parna@mll.fi 

Ravitsemuksen projektiryhmä

Kulttuurihyvinvoinnin projektityöryhmä

  • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamiry, toiminnanjohtaja Milla Roos, p. 044 793 0581, roos@vsfinfami.fi

Osallisuuden projektiryhmä

Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä

Elintavat-projektiryhmä

Liikunnan projektiryhmä

Mielen hyvinvoinnin edistämisen alatyöryhmä

Salon Kriisikeskus Etappi, Salon mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Tuula Stenström, puh. 044 727 3711,

tuula.stenstrom@ssmts.fi

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry toiminnanjohtaja Eeva Siivonen, puh. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi

 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut-teemaryhmä

Vammaispalveluiden projektiryhmä

  • Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry: kunniapuheenjohtaja Pirkko Heino, 040 0600 906, pirkko.h.heino@gmail.com 
  • Avustajakeskus ja Kynnys ry: aluejohtaja Olli Nordberg, 045 7732 4114,  olli.nordberg@kynnys.fi

3. Varsinais-Suomen sote-kehityksen viestintätyöryhmä

  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, toiminnanjohtaja Janina Andersson, p. 040 509 8998, janina.andersson@mll.fi