Hyppää sisältöön

Järjestöjen työryhmäedustukset

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä

Järjestötyön projektiryhmä

Ravitsemuksen projektiryhmä

Kulttuurihyvinvoinnin projektityöryhmä

 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, toiminnanjohtaja Milla Roos, p. 044 793 0581, milla.roos@vsfinfami.fi

Osallisuuden projektiryhmä

Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä

Elintavat-projektiryhmä

 • Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry, Terveydenhoitaja, YAMK Leena Haaristo, p. 040 732 1523,  leena.haaristo@sydan.fi

Liikunnan projektiryhmä

Mielen hyvinvoinnin edistämisen alatyöryhmä

 • Salon Kriisikeskus Etappi, Salon mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Tuula Stenström, puh. 044 727 3711, tuula.stenstrom@ssmts.fi
 • Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry toiminnanjohtaja Eeva Siivonen, puh. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi

 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut-teemaryhmä

Vammaispalveluiden projektiryhmä

 • Vammaisjärjestöjen edustaja: aluejohtaja Olli Nordberg, 045 7732 4114,  olli.nordberg@kynnys.fi
 • Vammaisjärjestöjen edustaja: V-S:n vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, Turun seudun CP-yhdistyksen pj. Raisa Herpiö, p. 0505576445, raisa.k.herpio@gmail.com
 • Vammaisjärjestöjen edustaja: V-S:n vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry, Turun seudun CP-yhdistyksen pj. Raisa Herpiö, p. 0505576445, raisa.k.herpio@gmail.com

3. Lasten nuorten ja perheiden palvelut

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden alatyöryhmä

 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamiry, toiminnanjohtaja Milla Roos, p. 044 793 0581, milla.roos@vsfinfami.fi   
 • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, perhevalmentaja Monica Essén, p. 044 5355156, monica.essen@vslj.fi

Oppilashuoltoa valmisteleva työryhmä

 • KOTA – lasten ja nuorten hyvinvointi ry, toiminnanjohtaja Elina Heikkilä, p. 040 5338 098, elina.heikkila@kota.fi. Tarvittaessa sijaistaa: VSLJ ry, Tiina Lamminen.

4. Työikäisten palveluiden PKPK -työskentely (Tulevaisuuden sote-keskusohjelma)

5. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille-hanke, operatiivinen ohjausryhmä

6. Varsinais-Suomen sote-kehityksen viestintätyöryhmä

 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, toiminnanjohtaja Janina Andersson, p. 040 509 8998, janina.andersson@mll.fi