Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Ikäasumisen ohjelmat osaksi kuntien strategioita

Projektin tavoitteena on edistää normaaliuden periaatetta ikäväestön asumisessa ja turvata Varsinais-Suomessa ikäväestölle riittävästi turvallisia ja yhteisöllisyyden mahdollistavia asuntoja esteettömissä asuinympäristöissä.  Tavoitteen tueksi laaditaan Varsinais-Suomen kuntien käyttöön ikäasumisen ohjelman suositukset.

Projektin työryhmä analysoi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tuotettuja ikäasumisen hyviä käytäntöjä, suosituksia, selvityksiä ja tutkimuksia huomioiden erityisesti seuraavat asiasisällöt:

  • mitä ennakoivaa tietoa tarvitaan ikääntyvän väestön toimintakyvystä ja hyvinvoinnista
  • miten saadaan tietoa ikääntyvän väestön toimintakyvystä ja hyvinvoinnista
  • miten saadaan tietoa ikääntyvän väestön asumiseen ja asuinympäristöön liittyvistä tarpeista ja toiveista
  • mitä tietoa tarvitaan ikääntyvän väestön asumisen olosuhteista ja asuinympäristöstä
  • mitä vaihtoehtoja on ikäväestön asumisen, asuntokannan ja asuinympäristöjen parantamiseksi
  • asumiseen liittyvät teknologiset ratkaisut

Työ on osa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toimeenpanoa ja siitä vastaa ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluluiden teematyöryhmä.

Yhteystiedot:
Kirsi Kiviniemi
Arviointitoiminnan johtaja
työryhmän puheenjohtaja
kirsi.m.kiviniemi@turku.fi
Puh. 040 6830 044

Asiasanat: ikääntyneiden kuntoutus- hoito- ja hoivapalvelut , muu alueellinen kehittäminen , hanke