Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut

Varsinais-Suomen ikäasumisen hanke

Ympäristöministeriö on myöntänyt Turun kaupungin hyvinvointipalveluille hankerahoituksen ikäystävällisen asumisen kehittämiseksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnissa ajalla 11.4.2022 – 30.4.2023.Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden vanhus- ja vammaispalvelut vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hanke tulee siirtymään Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien.

Varsinais-Suomen Ikäasumisen hankkeessa laaditaan toimivat rakenteet ikääntyneiden asumisen kehittämiselle sekä luodaan raamit ikäihmisten asumiseen liittyville suunnitelmille. Ikääntyneiden asumisesta tuotetaan tietoa sekä maakunnallisen palveluohjauksen että ikääntyneiden henkilöiden käyttöön. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa. Ikäihmisiä kutsutaan mukaan alueen vanhusneuvostojen kautta. Yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien kanssa hankkeen edetessä.

Hankkeen tavoitteet:

Tavoite 1: Nykytilan kartoitus ja yhtenäiset seurantaindikaattorit

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön edistäminen ikäystävällisen asumisen kehittämisessä sekä kuntien ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen ikääntyneiden tuleviin asumisen ja palveluiden tarpeisiin,

Tavoite 2: Monimuotoiset asumisratkaisut ja niihin varautuminen kunnissa ja hva:lla

Ikääntyneiden monimuotoisten asumisratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen sekä asuinympäristöjen ikäystävällisyyden parantaminen laaja-alaisesti (mm. esteettömyys, toimivuus, turvallisuus, muistiystävällisyys, yhteisöllisyys),

Tavoite 3: Neuvonta ja palveluohjaus sekä ikäihmisten oma varautuminen

Neuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen ja ikääntyneiden oman ennakoinnin ja varautumisen tukeminen tuleviin asumisen tarpeisiin.

Hankkeen lopputuloksena hyvinvointialueen ja kunnan toimijoilla on yhteinen tietopohja ja toimintamallit ikääntyneiden asumisen seurannan, kehittämisen, suunnittelun ja johtamisen tukena. Ikäystävällisen asumisen edistäminen kunnissa lisääntyy. Ikääntyneiden oman asumisen ennakoinnin ja varautumisen tiedot ja taidot kasvavat sekä palveluohjauksen ja neuvonnan keinot monipuolistuvat.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektijohtaja Outi Korpelainen, outi.korpelainen@turku.fi, puh. 040 664 4254

Palvelualuejohtaja Sari Ahonen, sari.ahonen@turku.fi, puh. 050 5532447

 

Varsinais-Suomen Ikäasumisen hankkeen painopistealueet ikääntyneiden asumisen kehittämisen suunnitelmat:

Ohjausryhmän kokoonpano:

Ahonen Sari, palvelualuejohtaja, puheenjohtaja

Korpelainen Outi, VS Ikäasumisen-hanke projektijohtaja (sihteeri)

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja sotekeskusalueiden edustajat:

Hassinen-Laine Tuija, ikääntyneiden ja vammaisten palvelualuejohtaja, Akseli

Helin Eira, palveluohjauksen päällikkö, Turku

Järvenpää Pia, vt. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö, Lieto

Kaiskola Tuulia, ikäihmisten palvelujen asiantuntija, Kaarina,

Kaunisto Susanna, asumispalveluiden päällikkö, Salo

Kiiski Eveliina, perusturvajohtaja, Pöytyä

Koski Sari, ikäihmisten palvelualuejohtaja, Laitila

Lindström Miia, sosiaali- ja terveysjohtaja, Parainen,

Liski Petri, kiinteistökehityspäällikkö, Turku

Luukkainen Karoliina, projektipäällikkö, VS hyvinvointialue

Nikkari Jari, tekninen johtaja, Uusikaupunki

Pöyhönen Eeva-Sirkku, projektipäällikkö VS hyvinvointialue ja sosiaali- ja terveysjohtaja, Paimio

Simola Karin, peruspalvelujohtaja, Kemiönsaari

Sorokin Marjaana, perusturvajohtaja, Somero,

Tasaranta Niina, vt. hoito- ja vammaispalvelujen johtaja, Raisio

Ympäristöministeriön edustajat:

Hynynen Raija, asuntoneuvos, Ympäristöministeriö,

Mäntylä Heli, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

Asiasanat: hanke , ikääntyneiden kuntoutus- hoito- ja hoivapalvelut , muu alueellinen kehittäminen