Hyppää sisältöön

Hyvinvointialue

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen, jolloin palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä niille. Niin myös meillä Varsinais-Suomessa. Olemme asukasmäärältämme kolmanneksi suurin ja henkilöstömäärältämme toiseksi suurin hyvinvointialue Suomessa.

Miksi uudistumme?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja.

Väestömme ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän erilaisia palveluja. Myös syntyvyys on laskussa. Hyvinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan kaikille yhdenvertainen palvelujen saatavuus.

Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta pienestä vaivasta ei kasva suuri.

Tavoitteena on, että pääset terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle seitsemän päivän sisällä hoidontarpeen arvioinnista.

Kun ongelmia päästään ratkomaan varhain, saat hoidon ajoissa, erikoissairaanhoidon tarve vähenee ja kustannukset pienenevät.

Varsinais-Suomessa, kuten kaikilla muillakin hyvinvointialueilla, ylintä päätösvaltaa aluevaaleihin saakka käyttää väliaikainen valmistelutoimielin, tuttavallisesti VATE. (Sivulta näet myös VATEn kokousten pöytäkirjat ja uusimman asialistan.)

Hyvinvointialueet vastaavat tammikuusta 2023 lähtien esimerkiksi seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri sairaalat
 • Ensihoito, kuten ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus

Pelastustoimi uudistuksessa

Pelastustoimi on hyvinvointialueilla erillinen, sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa rinnakkainen toimiala. Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Sisäministeriö ohjaa ja valvoo jatkossakin pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta.

Hyvinvointialueet Suomessa

 • Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavia hyvinvointialueita on Suomessa yhteensä 21.
 • Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.
 • HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta ja väliaikaishallinnosta yksityiskohtaisemmin omassa osiossaan.

Katso lisää soteuudistuksen sivuilta!

Kansalliset materiaalit:

Aluevaalit-ja-hyvinvointialueen-hallinto (pdf)

Sote-ja-pelastustoimen-uudistus (pdf)