Hyppää sisältöön

Muu alueellinen kehittäminen

Henkilökohtainen apu suun päivittäiseen omahoitoon -mallin kehittäminen ja käyttöönotto

Alueen ikääntyneiden palveluiden sisältöjä ja resursseja kehitettäessä suun terveys otetaan olennaiseksi osaksi palveluita. Iäkkäiden lisäksi tukea ja apua tarvitsevat henkilöt, jotka eivät kykene suun päivittäiseen hoitoon muistin, motoriikan tai näkökyvyn heikkenemisen takia.

Suun terveyden parantamiseksi alueen hoito- ja hoivalaitoksiin, palveluasumiseen, kotihoitoon sekä omaishoitajille laaditaan toimintamalli, miten henkilökohtaisen avun tarve suun päivittäisessä omahoidossa arvioidaan, otetaan osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa sekä miten avun saanti toteutetaan ja varmistetaan.

Mallin koulutus toimintayksiköiden henkilöstölle toteutetaan verkkokoulutuksella. Koulutusaineisto on testausvaiheessa. Myös omaishoitajille soveltuva video autettavan suun hoidosta on valmistunut.

Vanhuspalvelulaki (2012/980) edellyttää, että kunta järjestää iäkkäille heidän terveyttään ja toimintakykyään tukevat riittävät palvelut. Lain toimeenpanon edistämiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto julkaisivat vuonna 2015 toimintamallisuosituksia ikääntyneiden suun terveyden parantamiseksi.

Suosituksista muutamia:

  • Iäkästä tuetaan pitämään itse huolta omasta suun terveydestään. Tarvittaessa häntä autetaan suun puhdistamisessa.
  • Suun terveydenhuolto integroituu muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
  • Kunnassa huolehditaan riittävästä suun terveyttä koskevasta täydennyskoulutuksesta ikääntyneiden hoidosta vastaaville.
  • Kotihoidon, asumispalveluiden ja laitoshoidon henkilöstön suun terveyden osaamista lisätään suun terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.

Lisätietoa suun ja hampaiden itsehoidosta VSSHP:n sivuilta.

Yhteystiedot:
Riitta Söderlund
Suun terveydenhuollon vastuuvalmistelija EHL, FM
riitta.soderlund@fimnet.fi
Puh. 040 5434 681

Autettavan henkilön suun hoito -työryhmä:

  • Projektiryhmä pj ja vastuuhenkilö: Outi Sillvan (Turku)
  • Almi Piia (Perusturvakuntayhtymä Akseli)
  • Lamberg Satu-Maaria (Lieto)
  • Peltomaa Mervi (Parainen)
  • Virtanen Laura (Turku)
  • Vähätalo Riikka (Raisio)

Asiasanat: suun terveydenhuollon palvelut , muu alueellinen kehittäminen , hanke