Hyppää sisältöön

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen

Ehkäisypalveluiden kehittäminen

Varsinais-Suomen ehkäisypalvelujen kehittämisen projekti on saatu polkaistua käyntiin kesäkuussa 2022.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun toimeenpano on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti kokeilu on suunnattu alle 25-vuotiaille ja sen avulla alueilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.

Nykytilanne Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnissa maksuttoman ehkäisyn tarjonnassa on hyvin vaihteleva. Tavoitteena onkin taata jatkossa palvelujen yhdenmukaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus. Kaikilla alle 25-vuotiailla tulee olla asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta saatavilla itselleen sopivin ehkäisymenetelmä. Ehkäisypalveluiden kattavuutta arvioidaan sekä kehitetään sekä niiden saavutettavuutta lisätään esimerkiksi digitalisaation ja uudenlaisten työnjaon kokeilujen keinoin. Ammattilaisten osaaminen varmistetaan laadukkailla koulutuksilla.

Yhteystiedot:

Taru Elo
Projektipäällikkö
Ehkäisypalvelujen kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
taru.elo@turku.fi