Hyppää sisältöön

Rakenneuudistus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen (APTJ)

Varsinais-Suomessa sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa on käytössä yli 40 erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Yhtenäistämällä käytössä olevia järjestelmiä ja kirjaamiskäytäntöjä on tavoitteena saada aikaan yhtenäisempi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä.

Järjestelmien yhtenäistäminen tuo perusterveydenhuollolle, sosiaalihuollolle ja erikoissairaanhoidolle mahdollisuuden toimia yhtenäisenä palveluna erityisesti potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. Yhtenäistäminen tukee myös laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan uudistamista sekä palvelujen digitalisointia.

Työryhmä suosittelee Varsinais-Suomessa järjestelmien yhtenäistämiseksi mallia, jossa kunnissa ja sote-kuntayhtymissä siirryttäisiin mahdollisimman nopeasti joko yhteen yhteiseen järjestelmään tai vaihtoehtoisesti yhteen terveydenhuollon ja yhteen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään.

Jo olemassa olevien järjestelmien pohjalle rakentuvan kokonaisuuden muutoskustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin kokonaan uuden järjestelmän rakentamisen. Vaihtoehto huomioi myös parhaiten nopeahkon aikataulun ja on riskien näkökulmasta parhaiten hallittavissa.

Konsolidoinnin valmistelu toteutetaan vuonna 2021 osana rakenneuudistushanketta. Vuodesta 2022 alkaen jatkovalmistelun rahoitus tulee päättää erikseen. Tavoitteena on, että suurin osa järjestelmistä olisi yhtenäistetty 2023 mennessä.

Hankkeesta vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Yhteystiedot:
Projektijohtaja (VSSHP)

Projektitiimi: 2M-IT, Jukka Annunen, Ritva Isotalo-Rahkonen, kuntien osallistujat.

Soten-ict-perustukset (PDF) piirros Päivi Arenius

Kuva: Tästä on kysymys konsolidoinnissa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä on kuin sote-talon perusta. Yhteinen sote-toiminta ja digitaaliset palvelut voidaan rakentaa vain yhteisen perustan päälle.

Asiasanat: toimintatapojen ja prosessien uudistaminen , rakenneuudistus , hanke